Zelfstandig

We hebben onze gaven niet gekregen
om klakkeloos dingen van buiten aan te nemen.
Jij hebt jouw denken, jouw intuïtie
om jezelf te steunen jezelf inzicht te geven
en niet om een kuddedier te worden.
Je kunt toch zelf denken?
Geef de kracht en daardoor de macht
niet aan een ander.
Blijf trouw aan jezelf!

Armande